Segment Pixel

Veelgestelde vragen over schuldsaldoverzekeringen

Kies hier de categorie

Na het afsluiten
Medische vragen
Fiscaliteit
Schade-aangifte
Betalingen
Varia

Ik wil mijn schuldsaldoverzekering veranderen. Hoe doe ik dat?

Stuur je vraag via de link 'Contact' en we helpen je graag verder.

Wat kost het als ik de betalingstermijn van mijn premie wil veranderen?

 

Als je de premie wilt opsplitsen, dan zijn daar de volgende kosten aan verbonden. Je wilt je premie betalen

- per half jaar: 2% kosten

- per drie maanden: 3% kosten

- per maand: 4% kosten

Een voorbeeld :

Is de jaarlijkse premie 300 euro dan bedraagt - de halfjaarlijkse premie 153 euro - de driemaandelijkse premie 77,25 euro - de maandelijkse premie 26 euro

Ik wil de betalingstermijnen van mijn premie veranderen. Hoe doe ik dat?

 

Dat is eenvoudig. Stuur een verzoek via de link 'Contact'. Let wel: dit kan pas ingaan vanaf de volgende jaarlijkse vervaldag. Ook moet je premie ten minste 25 euro bedragen. Anders passen wij een langere betalingstermijn toe.

Een voorbeeld Het is 04-11-2019 en je wilt voortaan maandelijks je premie betalen in plaats van per half jaar. Je schuldsaldoverzekering is ingegaan op 1 juni 2017. Tot nu toe betaalde je 90 euro per half jaar. De maandelijkse premie zou dan minder zijn dan het minimum van 25 euro. Daarom kun je alleen voor een driemaandelijkse betaling kiezen. Dan zit je boven 25 euro. Die verandering gaat dan in op 1 juni 2020 omdat het dan je jaarlijkse vervaldag is.

Hoe verander ik het aantal betalingen van mijn premie?

 

Je kunt je premie in één keer betalen of de betaling spreiden: jaarlijks, per half jaar, per drie maanden of per maand. Tijdens de looptijd kun je overstappen naar je gewenste frequentie. Van een jaarlijkse naar een premie per kwartaal bijvoorbeeld of andersom. Hoe je dat doet lees je bij de vraag 'Hoe verander ik de betalingstermijnen van mijn premie?'

Mijn polis werd verbroken omdat ik de premies niet betaalde. Hoe herstel ik dat?

 

Dat kan als je de achterstallige premies betaalt en je actuele medische gegevens bezorgt. De betaling doe je op het rekeningnummer dat je in het verleden gebruikte. Belangrijk: vermeld bij de mededeling 'REC' + je polisnummer (7 cijfers) + je naam + je voornaam. Bijvoorbeeld REC 1234567 PEETERS Bart

Is je betaling gebeurd? Stuur je verzoek door via de link 'Contact'

Kan ik ook een deel van mijn schuldsaldoverzekering stoppen?

 

Dat kan. Je kunt steeds de bijkomende waarborgen stopzetten maar niet de waarborg 'overlijden.

Is er een afkoopwaarde als ik mijn verzekering stopzet?

 

Ja, voor HYPO PROTECT is er een afkoopwaarde als je polis de betaling van de premies gedurende minder dan de helft van de totale dekkingsduur voorziet. Die afkoopwaarde is het geld dat je terugkrijgt.

Een voorbeeld maakt duidelijk wat dat betekent. Stel je hebt een verzekering met een dekkingsduur van 20 jaar. Dan berekenen we een afkoopwaarde in twee gevallen. Ofwel als je een eenmalige premie hebt betaald ofwel als je maximum 10 jaar moest betalen.

Hoe gaat dat dan praktisch? Je laat ons weten dat je je polis wilt stopzetten. Wij laten je dan weten of er een afkoopwaarde is. Je ontvangt van ons een kwitantie met het bedrag. Je tekent die, stuurt die terug met je rekeningnummer en wij zorgen dat je het geld ontvangt.

Heb je nog vragen over de afkoopwaarde, stuur gerust een bericht via de link 'Contact'.

Kan ik de afkoopwaarde ook ter informatie opvragen?

 

Ja, dat kan. Onder bepaalde voorwaarde kun je de polis stopzetten en krijg je geld terug. Lees hierover meer bij de vraag 'Is er een afkoopwaarde als ik mijn verzekering stopzet?' Maar hoeveel krijg je precies? Via de link 'Contact' kun je ons de vraag stellen. Je hoeft dan nog geen beslissing te nemen. Vermeld wel in je bericht dat je verzoek informatief is.

Wil je je schuldsaldoverzekering effectief stopzetten, lees dan de informatie bij de vraag 'Hoe vraag ik de afkoop van mijn polis aan?' Zodra je polis is stopgezet ben je uiteraard niet meer gedekt door je schuldsaldoverzekering.

Hoe vraag ik de afkoop van mijn schuldsaldoverzekering aan?

 

Dat doe je door ons een ondertekende aanvraag te sturen. Hierin moeten de volgende zaken staan:

- het nummer van het contract dat je wilt verbreken

- je naam, voornaam en geboortedatum

- een kopie van je identiteitskaart

- staat er in je contract ook een 'aanvaardende begunstigde' - dat is meestal je bank - dan moet je aan de kredietinstelling de bevestiging vragen dat je contract wel degelijk mag stopgezet worden en dit meesturen. Zonder dit attest kunnen we het contract niet verbreken! Indien je contract een 'aanvaardende begunstigde' bevat kunnen wij dit immers niet stopzetten zonder hun akkoord. Met dit attest ziet de bank af van haar rechten. Belangrijk: zorg dat op het attest van je bank het nummer van het te verbreken contract staat.

Je aanvraag, kopie van je identiteitskaart en het attest van je bank verstuur je via de link 'Contact'.

Wie betaalt de kosten voor medische onderzoeken om een schuldsaldoverzekering te krijgen?

Sluit je na de medische onderzoeken een schuldsaldoverzekering af bij BNP Paribas Cardif, dan betalen wij de kosten hiervan. Er zijn vaste bedragen. Contacteer ons gerust voor meer informatie.

Terugbetaling is eenvoudig:

- De medische rekening stuur je per post naar BNP Paribas Cardif, Bergensesteenweg 1424 te 1070 Brussel.

- Voor labofacturen is een kopie van de factuur voldoende. Je mag ze per post sturen naar bovenstaand adres of als pdf naar customer.medical@cardif.be

Sluit je nadien geen schuldsaldoverzekering af bij BNP Paribas Cardif? Dan moet je de kosten zelf betalen.

Ik krijg een vraag over bijkomende medische informatie terwijl ik al vragen had beantwoord. Hoe komt dat?

Voor elke nieuwe schuldsaldoverzekering of een wijziging vragen we informatie over je gezondheid. Je krijgt een lijst van 4 vragen die je beantwoordt met 'juist' of 'fout'. Soms geeft die informatie aanleiding tot verder onderzoek. Dan vragen wij je een vertrouwelijke medische vragenlijst met meer gedetailleerde informatie in te vullen. Het kan ook zijn dat je de vragenlijst moet invullen in verband met het kapitaal dat je wilt verzekeren en je leeftijd.

Afhankelijk van je antwoorden, vragen we je bijkomende informatie. Bijvoorbeeld medische verslagen of bloedanalyses. In elk geval mag je rekenen op een strikt vertrouwelijke behandeling.

Mijn aanvraag werd aanvaard maar ik moet wel een bijpremie betalen. Bij wie kan ik hierover meer uitleg krijgen?

Uiteraard lichten wij de beslissing van onze medische acceptatiedienst persoonlijk toe. Voor meer uitleg kun je :

- een e-mail sturen naar customer.medical@cardif.be

- een brief schrijven: BNP Paribas Cardif, Medische dienst, Bergensesteenweg 1424 1070 Brussel

Naar wie stuur ik mijn medisch dossier op?

- Per e-mail naar customer.medical@cardif.be

- Per post naar BNP Paribas Cardif, Medische dienst, Bergensesteenweg 1424 1070 Brussel

Ik heb mijn attest van betaling niet ontvangen voor mijn belastingaangifte. Hoe komt dat?

Daarvoor kunnen 6 redenen zijn. We lichten ze hieronder toe.

1. Je polis is niet fiscaal aftrekbaar of voldoet niet aan de voorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid

Dat is bijvoorbeeld zo voor de schuldsaldo-formule HYPO PROTECT 2Win. Dit is geen individueel contract maar een contract voor twee personen.  Daardoor aanvaardt de fiscus geen individuele belastingvermindering. Vaak stellen we HYPO PROTECT 2Win voor omdat je hiermee winst doet door het lagere tarief. Of omdat beide personen toch al een maximale belastingaftrek genieten. Je schuldsaldoverzekering inbrengen heeft dan geen zin.

Heb je een formule HYPO PROTECT Classic en is degene die de verzekering afsloot niet dezelfde persoon als de verzekerde? Voor fiscale aftrekbaarheid moet dit dezelfde persoon zijn.

2. Je hebt de fiscale aftrek van je premie niet gevraagd toen je de verzekering onderschreef

Inderdaad: dat gebeurt niet automatisch. Maar: je kunt dat nadien wel veranderen. Je moet dat schriftelijk doen. Vraag ons gerust advies. Alle volgende premies zijn dan fiscaal aftrekbaar. Toch kan het zijn dat dit weinig zin heeft. Bijvoorbeeld als je door je kapitaalsaflossingen al aan je fiscale maximumbedrag zit. Dan is het verstandiger om je contract als 'niet-fiscaal' te behouden. De fiscus zal je premie toch niet aanvaarden.

 3. Je bent verhuisd en hebt je nieuwe adres nog niet doorgegeven

We ontvangen je adreswijziging niet automatisch, bijvoorbeeld via andere banken. Je moet dus je nieuwe adres zelf doorgeven. Wij passen het dan aan in ons bestand en zorgen voor de toezending van je attest van betaling voor je belastingaangifte.

 

4. Je polis werd eerder al verbroken wegens gebrek aan betaling

 Als je de premie voor een periode niet hebt betaald, kunnen wij uiteraard geen 'attest van betaling' voor je belastingaangifte opmaken. 

 

5. Wij hebben je betaling niet ontvangen

Ook hier geldt: een attest van betaling kunnen we alleen afleveren indien je betaald hebt.

 

6. Je hebt alle premies al betaald!

Goed nieuws dus. Voor het fiscale jaar van je aangifte hoefde je geen premies meer te betalen. Dus had je uiteraard geen recht meer op belastingvermindering. Raadpleeg even de bijzondere voorwaarden van je contract. Zo weet je wat de betalingsduur van je polis is.

 

 

Hoe geef ik een schadegeval aan?

Jij of je nabestaanden willen een beroep doen op je schuldsaldoverzekering? Hieronder lees je welke documenten daarvoor nodig zijn. Dat verschilt per schadegeval.

 

Als je verzekerd bent tegen verlies van werk

 • Kopie van de verklaring tot toelating en toekenning van de werkloosheidsuitkeringen
 • Bewijs van storting van de werkloosheidsuitkering
 • Kopie van de ontslagbrief
 • Kopie van het C4-formulier
 • Kopie van de arbeidsovereenkomst
 • Kopie van de laatste loonfiche
 • Schadeaangifteformulier "werkloosheid" 

Als je arbeidsongeschikt wordt

 • Kopie van de medische attesten
 • Verklaring van het ziekenfonds
 • Medisch verslag
 • Schadeaangifteformulier "arbeidsongeschiktheid" 

  Als je overlijdt:

 • Kopie van de overlijdensakte
 • Verklaring van schuldeiser
 • Kopie van de akte van bekendheid
 • zit er een link achter?)
 • Kopie van het kadastraal attest
 • Schadeaangifteformulier "overlijden"

De documenten kunnen worden teruggestuurd via de link "Contact". Als het nodig is, nemen wij contact op met je bank of financiële tussenpersoon.

Ik heb per ongeluk twee keer mijn premie betaald

Geen probleem. Neem even contact op en we regelen het voor je.

Betaal je maandelijks je premie? Dan is de dubbele betaling alvast voor de volgende maand. Die is niet meer veraf. Je hoeft dan voor die maand niet te betalen. 

Heb je per vergissing met een manuele overschrijving betaald en loopt er ook een doorlopende opdracht? Dan zetten we de dubbele betaling uiteraard graag recht. 

Zet in je verzoek de volgende gegevens.

 • Je naam, voornaam en geboortedatum
 • Het contractnummer waarop je dubbele betaling betrekking heeft
 • Het bankrekeningnummer waarmee de betalingen werden gedaan
 • Op welk bankrekeningnummer van BNP Paribas Cardif de betaling gebeurde
 • Het bedrag dat je teveel hebt betaald
 • De datum waarop de betaling is verricht
 • De gebruikte mededeling

Je stuurt je verzoek makkelijk via de link "Contact". Dan regelen we de terugbetaling voor je.

Ik kreeg een aangetekend schrijven of een herinnering. Maar ik heb al betaald.

Daarvoor zijn er de volgende verklaringen.

• Je hebt betaald maar op het moment dat we onze brief verstuurden, hadden we nog niets ontvangen. Het duurt soms even voordat je betaling is verwerkt.

• Je hebt betaald maar je hebt de referentie niet vermeld bij je betaling. Dan vinden we je betaling niet terug. Zie ook de vraag 'Betaling verricht zonder of met een foute mededeling?'

• Je hebt betaald maar je hebt de foute mededeling gezet bij je betaling. Dan vinden we je betaling niet terug. Zie ook de vraag 'Betaling verricht zonder of met een foute mededeling?'

• Je hebt betaald maar je had een betalingsachterstand. Je betaling hebben we gebruikt voor een vorige periode. Ons systeem kent automatisch je betaling toe aan de oudste onbetaalde premie en niet noodzakelijk aan die die je net hebt gedaan.

Ik heb mijn factuur niet ontvangen

Wat kan er aan de hand zijn?

 • Je bent vergeten je nieuwe adres door te geven. Zie de vraag 'adreswijziging'.
 • Je hebt voorsprong op je betalingen en hoeft dus niet te betalen. Zie de vraag 'Overzicht van de betalingen'.
 • Je hebt al je premies al betaald. Je blijft gedekt voor het resterende deel maar je hoeft geen premies meer te betalen. Zie ook de vraag 'Hoelang moet ik premies betalen?'
 • Je hebt je polis stopgezet
 • Je hebt de dienst Zoomit geactiveerd. Je ontvangt je facturen niet langer per post.
 • Je polis werd verbroken wegens gebrek aan betaling. Had je wél betaald? Controleer je betalingen en stuur ons het bewijs van betaling.

Voor een persoonlijke toelichting kun je ons steeds contacteren via de link 'Contact'.

Hoelang moet ik premies betalen?

Bij BNP Paribas Cardif heb je de keuze. Standaard betaal je maximaal gedurende 2/3 van de dekkingsduur. Een voorbeeld. Biedt je contract je 15 jaar bescherming, dan betaal je ten hoogste 10 jaar (= 2/3 van 15 jaar). Korter kan ook: bijvoorbeeld als je voor een eenmalige premie kiest. Wil je toch over de volledige dekkingsduur je premie betalen? Neem dan even contact op via de Contact.

Ik ontving nog een factuur voor mijn schuldsaldoverzekering. Maar ik heb de woonlening ervan al afgelost.

Je polis wordt niet automatisch stopgezet als je woonlening is terugbetaald. Je moet daarvoor meestal contact opnemen met je bank. Je moet ons namelijk een aanvraag sturen om de polis stop te zetten. Je leest daarover meer bij de vraag 'Aanvraag tot afkoop van een polis'. Dan weet je hoe je eenvoudig je contract beëindigt.

Ik deed een betaling met een foute mededeling of vergat die.

Dat lossen we graag voor je op. Bezorg ons een kopie van je rekeninguittreksel. Ga na of het uittreksel onderstaande gegevens bevat. Bij gebrek aan een rekeninguittreksel kun je ze ook in je verzoek vermelden.

 • Je naam, voornaam en geboortedatum
 • Het contract waarop de betaling betrekking heeft
 • Het bankrekeningnummer waarmee de betalingen werden gedaan
 • Op welk bankrekeningnummer van BNP Paribas Cardif de betaling gebeurde
 • Het betaalde bedrag
 • De datum waarop de betaling is verricht
 • De foute mededeling

Je kunt ons je verzoek bezorgen via de link 'Contact'. Wij doen dan de rest.

Ik deed de betaling op een fout bankrekeningnummer

Die vergissing kun je makkelijk rechtzetten. Stuur ons een kopie van het rekeninguittreksel van de betaling op het verkeerde rekeningnummer. Ga na of het uittreksel onderstaande gegevens bevat. Bij gebrek aan een rekeninguittreksel kun je ze ook in je verzoek vermelden.

 • Het contract waarover je betaling gaat
 • Je bankrekeningnummer als opdrachtgever
 • Het bankrekeningnummer van de begunstigde (BNP Paribas Cardif)
 • Het betaalde bedrag
 • De datum waarop de betaling is verricht
 • De foute mededeling / referentie

Je kunt ons je verzoek bezorgen via de link "Contact". Wij doen dan de rest.

Wil je per domiciliëring betalen?

Je kunt je premies niet via domiciliëring betalen. Net zo gemakkelijk en veilig is een doorlopende opdracht. Je maakt deze opdracht aan via je online bankapplicatie of vraag anders je bank om dat te doen. Wil je meer weten? Lees dan de vraag 'Ik wil betalen met een doorlopende opdracht'.

Ik betaal met een doorlopende opdracht. Maar ik krijg nog steeds facturen voor mijn premiebetaling.

Dat klopt. We zijn dat verplicht. We moeten je wettelijk laten weten dat je de premie moet betalen. Daarom krijg je dus een vervaldagbericht zodat we kunnen aantonen dat we de betaling gevraagd hebben. Ook als je voor een doorlopende opdracht kiest.

Ik wil betalen met een doorlopende opdracht. Hoe doe ik dat?

Automatisch betalen met een doorlopende opdracht is makkelijk. Je betaalt op tijd en hebt geen administratie. En met je online bankapplicatie maak je eenvoudig een doorlopende opdracht aan. Of vraag of je bank je even helpt. Een paar tips.

- Hou je laatste factuur bij de hand: daar staat ons rekeningnummer op.

- Vermeld onder 'vrije mededeling' je contractnummer (7 cijfers), gevolgd door je familienaam en voornaam (bv 1234567 PEETERS Bart).

Ons systeem herkent dan meteen je betaling en alles is in orde!

Hoe weet ik of ik in orde ben met mijn betalingen?

Stuur je vraag gerust even door via de link 'Contact'.

Ik wil graag een nieuw contract afsluiten

Dan hebben we het volgende van je nodig :
 
- de volledig ingevulde verzekeringsaanvraag met je handtekening en van de eventuele tweede ontlener, en datum

- een kopie van jouw identiteitskaart en die van de tweede ontlener.

In deze verzekeringsaanvraag moet je een paar vragen beantwoorden over je gezondheid. Je vindt die terug in de rubriek 'verklaring van goede gezondheid'. Daar lees je ook in welke uitzonderlijke gevallen je een medische vragenlijst moet invullen.

Wil je een kapitaal verzekeren van 1.000.000 euro en meer, inclusief andere polissen die je al hebt bij BNP Paribas Cardif? Dan vragen we je ook financiële informatie. Bijvoorbeeld het doel van de verzekering, je financiële mogelijkheden en algemene achtergrondinformatie.

Alles ingevuld? Verstuur je aanvraag dan via de link 'Contact'. Iets niet duidelijk: we helpen je graag verder met meer uitleg.

Kan ik direct bij BNP Paribas Cardif een schuldsaldoverzekering afsluiten?

Je hebt twee mogelijkheden. Ofwel bezorg je je verzekeringsvoorstel aan je makelaar en regelt hij alles. Ofwel verstuur je je verzekeringsvoorstel naar BNP Paribas Cardif via de link 'Contact' op deze website.

Wat is Hypo Protect?

Deze schuldsaldoverzekering is een levensverzekering. Ze zorgt ervoor dat er bij overlijden van de verzekerde(n) een uitkering is. Soms kun je ook andere omstandigheden bijkomend verzekeren zoals verlies van je werk of arbeidsongeschiktheid.
Er zijn twee formules. HYPO PROTECT Classic is bedoeld als je individueel een verzekering afsluit. HYPO PROTECT 2Win is een verzekering voor twee personen die samen de lening terugbetalen. Je leest er meer over bij de vraag 'Wat is HYPO PROTECT 2Win?'

Ik kreeg nog geen antwoord op een vraag. Hoe komt dat?

We proberen je altijd zo snel mogelijk te antwoorden. Soms is een vraag ingewikkelder en duurt het iets langer om meteen de juiste oplossing voor te stellen. Maar je krijgt zeker binnen de 5 werkdagen antwoord.

Hoe kan ik BNP Paribas Cardif contacteren?

BNP Paribas Cardif Bergensesteenweg 1424 1070 Brussel 02 528 00 03 Wil je een verzekeringsvoorstel doorsturen? Gebruik dan de link 'Contact'.

Wat zijn 'risicopremies', 'herberekenbare' premies of 'opeenvolgende eenmalige' premies?

Het gaat om premies die elk jaar kunnen veranderen. De hoogte ervan is dus niet vast. BNP Paribas Cardif biedt dit systeem echter niet aan. We werken met vaste premies. Het voordeel? Je weet zo altijd van tevoren wat je premie is.

Wat is het concept '2/3'?

Die 2/3 gaat over de betalingsduur van de premies. Concreet: je betaalt bij BNP Paribas Cardif gedurende 2/3 van de looptijd ook effectief je premie. Een voorbeeld maakt dit duidelijk.
 
Stel dat je contract een dekking biedt gedurende 15 jaar. Dan betaal je maximaal 2/3 van die periode je premie. In dit geval dus ten hoogste 10 jaar (2/3 van 15 jaar). Maximaal want je kunt ook de premie in één keer betalen of gedurende minder jaren. Uiteraard blijf je na deze 2/3-periode volledig verzekerd. Alleen betaal je dan geen premie meer.

Wat is de bijkomende waarborg 'Overlijden door ongeval'?

Je schuldsaldoverzekering keert als hoofdwaarborg een bedrag uit als je overlijdt als gevolg van een ongeval of ziekte. Daarnaast kun je kiezen voor een bijkomende waarborg 'Overlijden door ongeval'. Je kunt dan een extra kapitaal verzekeren als het overlijden het gevolg is van een ongeval. De verzekering betaalt dan twee keer: via de hoofdwaarborg en door de bijkomende waarborg. Er zijn een aantal vanzelfsprekende uitsluitingen die je terugvindt in onze algemene voorwaarden.

De prijs in de offerte is niet dezelfde als in mijn contract. Hoe komt dat?

De premie van je schuldsaldoverzekering berekenen we aan de hand van veel gegevens: je leeftijd, het te verzekeren kapitaal, de duur van de dekking, de rentevoet, de betalingsduur, de aanvangsdatum van de dekking, het feit of je al dan niet rookt, het type tarief ... Als er tussen de offerte en het afsluiten iets verandert, kan dat de premie beïnvloeden.
 
Een voorbeeld maakt dit duidelijk. Marie die op 05-09-1984 is geboren, laat een offerte maken met aanvang van de dekking op 01-08. Later vraagt zij een nieuwe offerte aan met aanvang op 01-10 en sluit een contract af. Indien alle andere gegevens ongewijzigd blijven, zal de premie van beide offertes niet dezelfde zijn. De leeftijd waarmee rekening wordt gehouden om het tarief te bepalen is immers niet dezelfde aangezien Marie op 05/09 een jaartje ouder geworden is.
 
Heb je nog vragen? Neem zeker even contact op de tussenpersoon van wie je deze offertes hebt gekregen. Of bezorg ons ze via de link "Contact".

Welke tariefformules kan ik kiezen?

Je hebt meestal 2 mogelijkheden :
 1) Je kiest een vast tarief gedurende de volledige contractduur. Dit is het 'gewaarborgd tarief' en het wordt nooit herzien. of
 
2) Je kiest een tarief dat na drie jaar herzien kan worden. Dit is het 'niet-gewaarborgd tarief'. Dit tarief is het laagste tarief.
 
Wanneer gebeurt er een tariefherziening? Er kan bij voorbeeld een herziening zijn als de bevoegde instantie dat verplicht. Let wel: een aanpassing kan een stijging maar ook een daling zijn! En alle polissen met dezelfde voorwaarden gaan dan mee. In elk geval laten we je dat per aangetekend schrijven weten. Je hebt immers het recht je tegen de herziening te verzetten. Dit betekent dan wel dat de polis dertig dagen later stopgezet wordt.

Ik wil de prijs weten van een schuldsaldoverzekering. Hoe doe ik dat?

Je wilt een nieuwe polis afsluiten. Dat begint met een snelle en eenvoudige prijssimulatie. Dat kan op twee manieren.
- via deze simulator: je kent meteen je premiebedrag.
- via de link 'Contact' op deze website. Je moet dan de volgende gegevens meesturen:
• naam en voornaam van de te verzekeren persoon of personen
• je geboortedatum (of -data als je met twee de verzekering afsluit)
• de verklaring of jij of jullie roken of niet. Zijn jullie meer dan 1 jaar gestopt met roken dan beschouwen we jullie als niet-roker.
• het bedrag van je lening dat je wilt verzekeren (tot 100%)
• de duur van de dekking
• de rentevoet van je lening
• als het gaat om twee te verzekeren personen: kies je voor de formule CLASSIC of de formule 2Win? Voor meer informatie zie de vraag ‘Wat is HYPO PROTECT 2Win?') Wij zorgen dan dat je snel een voorstel ontvangt.

Wat is HYPO PROTECT 2Win?

Deze formule is bedoeld als je met 2 personen samen een schuldsaldoverzekering wilt afsluiten. De Classic-formule is voor één persoon.
Met de HYPO PROTECT 2Win ga je dus samen de verzekering aan. Voorwaarde is dan wel dat jullie beiden voor hetzelfde bedrag verzekerd willen zijn. Je kunt het kapitaal dus niet splitsen, bijvoorbeeld 60% voor de een en 40% voor de ander. Overlijdt een van de twee dan betalen we het verzekerde kapitaal terug en stopt de verzekering.
 
Belangrijk: wanneer je het kapitaal maar gedeeltelijk verzekert en een van jullie overlijdt, moet het niet-verzekerde deel nog wel terugbetaald worden. Ook belangrijk is dat je met HYPO PROTECT 2Win de premies niet van je belastingen kunt aftrekken. Het is immers een gezamenlijke verzekering. Ook kun je niet kiezen voor een aanvullende of facultatieve waarborg.

Bent u cliënt bij BNP Paribas Cardif en wenst u ons kennis te geven van uw adreswijziging?

U kunt ons uw aanvraag bezorgen via de link "Contact".

We zullen onze gegevensbank zo snel mogelijk aanpassen. Alle verdere briefwisseling die voor u is bestemd, wordt naar het nieuwe adres verzonden.

Cookies Policy

Om u een betere webervaring te bezorgen gebruikt Cardif cookies en informatie die daarop wordt opgeslagen. Via de balk onderaan de home page heeft u de mogelijkheid deze te aanvaarden. Maar wat houdt dat exact in?

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat opgeslagen wordt op de harde schijf van de pc van de gebruiker.

Dit maakt het voor de webserver onder andere mogelijk om de gebruiker te herkennen wanneer hij van pagina verandert.

Cookies maken ook de navigatie op een website gemakkelijker door bepaalde voorkeuren op te slaan.

Indien u bijvoorbeeld gekozen hebt om de website in een bepaalde taal te bezoeken, zal de cookie deze voorkeur opslaan.

Op die manier kunt u de website in de gekozen taal bezoeken, zonder die taalkeuze op elke pagina opnieuw te moeten maken.

Waarvoor dienen de cookies op de website van Cardif Belgium?

De huidige website gebruikt volgende cookies:


sessiecookies

Gebruikt door de beveiligde pagina’s van de site die de identificatie van de gebruiker vereisen. Dit type cookie wordt gewist zodra u uw browser afsluit.

permanente cookies

gebruikt om uw taalkeuze te onthouden en om het surfgedrag te volgen en te analyseren voor statistische doeleinden.

Dankzij onze statistische toepassingen Google Analytics kunnen wij op basis van de verzamelde gegevens onze website en de inhoud ervan verbeteren.

cookies van derden

gebruikt voor publicitaire doeleinden. Dankzij deze cookies is het mogelijk om de advertenties die op een website verschijnen, af te stemmen op een specifieke gebruiker.

Deze cookies onthouden bepaalde informatie over de gebruiker, zoals bijvoorbeeld het type websites dat bezocht werd. Zo kan er worden bepaald welke advertentie voor welke gebruiker zal verschijnen.

De maximale bewaartermijn van permanente cookies en van cookies van derden bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie, verwijzen wij ook naar volgende twee websites:

http://www.allaboutcookies.org (enkel beschikbaar in het Engels)

http://www.youronlinechoices.com/be-nl/veelgestelde-vragen

Moet u de cookies aanvaarden?

De meeste categorieën cookies zijn minstens voor een deel technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw pc en de Cardif-website en om alle functionaliteiten van de website te kunnen benutten. Als u deze cookies niet zou aanvaarden of verwijderen, dan kan het zijn dat de website niet (optimaal) werkt.


Wat als u niet akkoord bent?

U kunt, via de instellingen van uw internetbrowser, vermijden dat cookies (automatisch) worden aanvaard op uw pc. Zoals aangegeven, kan dat wel een invloed hebben op de communicatie met de website. Bij de meeste webbrowsers kan u uw voorkeur aangeven in de "instellingen". Hier vindt u een link naar de informatiepagina’s van de belangrijkste webbrowers.


Meer informatie

Cookies in Internet Explorer

Ga in het menu naar ’Extra’ en kies voor ’Internetopties’.

Kies voor ’Browsergeschiedenis verwijderen’.

Wil u dat voor de toekomst ook instellen, zet dan een vinkje bij ’Browsergeschiedenis verwijderen bij afsluiten’.


Cookies in Mozilla Firefox

Ga naar "Instellingen" en kies "nooit geschiedenis onthouden" of indien u uw cookies zelf wil selecteren klik op "individuele cookies verwijderen".


Cookies in Chrome

Klik op het Chrome menu op de browserwerkbalk en selecteer "Instellingen"

Klik op "Geavanceerde instellingen" weergeven.

Klik in het gedeelte "Privacy" op de knop Instellingen voor inhoud.

In het gedeelte "Cookies" kunt u de cookie-instellingen wijzigen.


Cookies in Safari

Ga naar "Voorkeuren"

Klik op "Beveiliging" en vervolgens op "Toon cookies". Selecteer "Verwijder alles".

Disable cookies Enable cookies
Segment Pixel